Dabar žiūri
275 Studentų

Aprašymas

Ko išmoksi šiame kurse?

 • Kokie yra svarbiausi JavaScript kalbos komponentai ir kaip jais naudotis
 • Kaip kurti dinamišką turinį saitynui
 • Kaip savarankiškai sukurti lankytojus įtraukiančią svetainę

Reikalavimai

 • Kompiuteris (mobilieji įrenginiai kol kas nepalaikomi)
 • Interneto ryšys
 • NFT Certificate
 • 94 Paskaitos
 • Pradedantysis
 • English
 • 4.6 Įvertinimas
 • +100 XP

Pasidalinti socialiniuose tinkluose

Mokymo programa

1 skyrius: Įvadas į JavaScript
Console.log
Duomenų tipai
Matematiniai operatoriai
Parinktys
Baziniai JavaScript metodai
Bibliotekos
Komentarai
Santrauka
2 skyrius: Kintamieji
Kaip sukurti const
Kaip sukurti let
Neapibrėžtieji
Matematiniai operatoriai
Simbolių eilučių interpoliacija (1 dalis)
Simbolių eilučių interpoliacija (2 dalis)
Santrauka
3 skyrius: Veiksmų eigos kontrolė
Įvadas į veiksmų eigos kontrolę
If ir Else: Sąlyginiai sakiniai ir pasirenkamieji veiksmai
Tiesa/Melas (1 dalis)
Tiesa/Melas (2 dalis)
Palyginimo operatoriai (1 dalis)
Palyginimo operatoriai (2 dalis)
Else ir If: Sąlyginiai sakiniai ir pasirenkamieji veiksmai
Loginiai veiksmai
Pereigos sakiniai
Ternareiji operatoriai
Santrauka
4 skyrius: Funkcijos
Įvadas į funkcijas
Fukcijos
Parinktys (1 dalis)
Parinktys (2 dalis)
Grąžinimas (1 dalis)
Grąžinimas (2 dalis)
Funkcijų deklaravimas
Funkcijų raiška
Rodyklinė sintaksė
Santrauka
5 skyrius: Sritis
Įvadas į sritį
Globalioji sritis (1 dalis)
Globalioji sritis (2 dalis)
Bloko sritis (1 dalis)
Bloko sritis (2 dalis)
Bloko sritis (3 dalis)
Santrauka
6 skyrius: Masyvai
Įvadas į masyvus
Masyvo kūrimas
Parinkties prieiga
Elemento atnaujinimas
Ilgio parinktis
Push metodas
Kiti masyvų metodai
Let ir const
Santrauka
7 skyrius: Ciklai
Įvadas į ciklus
Rankiniai ciklo naudojimas
For ciklai
Atvirkštinės eigos For ciklai
Įdėtieji For ciklai
While ciklai
Begaliniai ciklai
Santrauka
8 skyrius: Iteratoriai
Įvadas į iteratorius
.forEach()
.map()
.filter()
Dokumentacija
Tinkamo iteratoriaus parinkimas
Santrauka
9 skyrius: Objektai
JavaScript objektai
Objektai
Objektų parinktys (1 dalis)
Objektų parinktys (2 dalis)
Objektų parinktys (3 dalis)
Kaip pridėti parinktį
Kaip pakeisti parinktį
Metodai
Naujesnės JS versijos
Raktažodis this (1 dalis)
Raktažodis this (2 dalis)
Getter ir Setter metodai (1 dalis)
Getter ir Setter metodai (2 dalis)
Getter ir Setter metodai (3 dalis)
Santrauka
10 skyrius: Klasės
Objektinis programavimas JavaScript
Konstruktoriai
Objekto egzempliorius
Metodai
Kaip iškviesti metodą
Paveldėjimas (1 dalis)
Paveldėjimas (2 dalis)
Paveldėjimas (3 dalis)
Paveldėjimas (4 dalis)
Paveldėjimas (5 dalis)
Statinis metodas
Santrauka

Atsiliepimai apie kursą