Dabar žiūri
223 Studentų
71 Paskaitos
Pradedantysis

Ko išmoksi šiame kurse?

  • Kas yra PHP ir kokios pagrindinės šios kalbos sąvokos
  • Kaip rašyti tvarkingą ir lengvai skaitomą PHP kodą

Mokymo programa

1 skyrius: Įvadas į PHP
PHP praktikoje
Išmok PHP
PHP/HTML
Kabliataškiai
Echo
Simbolių eilutės
Aritmetika
Kintamieji
Komentarai
Kaip sukurti kintamąjį
Skaičiavimai
Laikas echo!
2 skyrius: Sąlygos ir srautas
Palyginimai
If sąlyginiai sakiniai
Else pasirenkamieji veiksniai
If/Else
Switch sakiniai
Switch sintaksė
Kas gali nepavykti
Endswitch naudojimas
Padaryk pats!
3 skyrius: PHP masyvai
Masyvai
Masyvo sintaksė
Pirmas masyvas
Masyvas naudojant []
Masyvas naudojant {}
Modifikuoti masyvus
Masyvo elementų ištrynimas
4 skyrius: PHP for ciklas
Kas yra ciklas?
For ciklo sintaksė
Kaip rašyti pirmąjį For ciklą
Ciklas + Masyvas = ForEach konstruktas
Praktika su ForEach
Padaryk pats!
5 skyrius: While ciklai
Ciklo naudojimas
While ciklas
Kaip rašyti While ciklą
Endwhile
Do-while ciklai
Kaip užbaigti ciklą
Pabandyk pats
6 skyrius: Funkcijos: 1 dalis
Įvadas į funkcijas
Simbolių eilutės funkcija
Pažangios simbolių eilučių funkcijos
Matematinės funkcijos
Pažangios matematinės funkcijos
Masyvų funkcijos
Pažangios masyvų funkcijos
Pabandyk pats
7 skyrius: Funkcijos: 2 dalis
Prisimenant funkcijas
Funkcijos sintaksė
Kaip sukurti pirmąją funkciją
Kaip naudoti funkciją
Raktažodis return
Parametrai ir argumentai
Visi kartu!
8 skyrius: Objektinis programavimas
Klasės ir objektai
Klasių ir objektų metodai
Paveldėjimas
Tėvinių metodų užklojimas
Final naudojimas
Srities priskyrimas ir klasių konstantos
Raktažodis static
Išbandyk visus kartu
9 skyrius: Masyvai ir žemėlapiai
Prisimenant masyvus
Asociatyvieji masyvai
Masyvai kaip žemėlapiai
Prieiga prie asociatyviųjų masyvų
Asociatyviųjų masyvų iteracijos
Daugiamačiai masyvai
Išbandyk pats!

Aprašymas

Reikalavimai

  • Kompiuteris
  • Interneto ryšys

Apie lektorių

Apžvalgos 941
Besimokantieji 368,440
Daug dalyvių
Kursai 13