Dabar žiūri
194 Studentų

Aprašymas

Ko išmoksi šiame kurse?

 • Kokie pagrindiniai komponentai sudaro Python kalbą ir kaip juos naudoti
 • Kas yra funkcijos, ciklai ir sakiniai
 • Kaip sukurti Python žodyną
 • Kaip dirbti su Python sąrašais

Reikalavimai

 • Kompiuteris (mobilieji įrenginiai kol kas nepalaikomi)
 • Interneto ryšys
 • NFT Certificate
 • 97 Paskaitos
 • Pradedantysis
 • English
 • 4.3 Įvertinimas
 • +100 XP

Pasidalinti socialiniuose tinkluose

Mokymo programa

1 skyrius: Python sintaksė
Įvadas
Simbolių eilutės
Klaidos
Kintamieji
Komentarai
Matematika
Kintamųjų keitimas
Skaičiai
Trigubos kabutės
Loginės reikšmės
Santrauka
2 skyrius: Simbolių eilutės ir išvedimas
Kintamieji ir simbolių eilutės
Indeksavimas
Darbo su simbolių eilutėmis metodai
Lower()
Upper()
Str()
Taškiniai skirtukai
Simbolių eilučių jungimas
Simbolių eilučių formatavimas (1 dalis)
Simbolių eilučių formatavimas (2 dalis)
Santrauka
3 skyrius: Data ir laikas
Biblioteka datetime
Dabartinė data ir laikas
Dabartinė data
Diena, mėnuo ir metai
Valandos, minutės ir sekundės
Viskas kartu
4 skyrius: Procesų seka ir sąlygos
Palyginimo operatoriai
Lyginamieji sakiniai
and, or ir not
Tvarka
Lyginamųjų sakinių sintaksė
If: sąlyginiai sakiniai
Else: pasirenkamieji veiksmai
Else if sakiniai
Santrauka
5 skyrius: Funkcijos
Įvadas į funkcijas
Funkcijos
Funkcijų iškvietimas
Parinktys ir argumentai
Kitos funkcijos iškvietimas
Daugiau funkcijų
Moduliai
Funkcijų importavimas
Visko importavimas
Modulio peržiūra
Pradinės sistemos funkcijos
max()
min()
abs()
type()
Santrauka
6 skyrius: Sąrašai ir žodynai
Įvadas į sąrašus
Prieiga per indeksą
Sąrašų atnaujinimas
Sąrašų dalijinimas
Indeksavimas ir duomenų įtraukimas
Sąrašai ir For
Sąrašo funkcija sort()
Žodynai
Žodynų atnaujinimas
Raktažodis del
Metodas remove
Sąrašai ir žodynai
Santrauka
7 skyrius: Sąrašai ir funkcijos
Sąrašai ir funkcijos
Sąrašai kaip funkcijų parinktys
Sąrašų keitimas funkcijose
Sąrašų naudojimas funkcijoje
Kiekvienas elementas
Spausdinti sąrašą funkcijoje
Įtraukti spektrą
Pakartotinai tikrinti sąrašus funkcijose
Sąrašai, simbolių eilutės ir funkcijos
Sąrašai kaip funkcijų argumentai
Keli sąrašai vienoje funkcijoje
Santrauka
8 skyrius: Ciklai
While ciklai
Ciklo sąlyga
While ciklas ir skaičiavimai
Begaliniai ciklai
Ciklą nutraukiantys sakiniai
While ciklas ir else pasirenkamieji veiksmai
While/else ciklas
For ciklas
For ciklas ir append() funkcija
For ciklas ir simbolių eilutės
Simbolių eilučių keitimas For ciklu
For ciklas ir sąrašai
For ciklas ir žodynai
Numeravimas
Archyvavimas
For ciklas ir else pasirenkamieji veiksmai
Nenutrauk!
For/else ciklas
Santrauka

Atsiliepimai apie kursą