Dabar žiūri
299 Studentų
45 Paskaitos
Pradedantysis

Ko išmoksi šiame kurse?

  • SQL pagrindų ir pagrindinių šios kalbos sąvokų
  • Kaip veikia duomenų tipai, lentelės ir kiti SQL komponentai
  • Kaip rašyti SQL užklausas ir komandas

Mokymo programa

1 skyrius: Duomenų apdorojimo kalba
Įvadas
Reliacinės duomenų bazės
Komandos ir lentelių kūrimas
Insert (Įtraukti)
Select (Pasirinkti)
Alter (Keisti)
Update (Naujinti)
Delete (Trinti)
Suvaržymai
Santrauka
2 skyrius: Užklausos
Įvadas
Select (Pasirinkti)
Slapyvardžiai
Distinct (Unikalios reikšmės)
Where (Kur)
Like (Kaip – I dalis)
Like (Kaip – II dalis)
Is Null sąlyga
Between (Tarp)
And (Ir)
Or (Arba)
Rūšiuoti pagal
Limitas
Variantinis sakinys
Santrauka
3 skyrius: Suvestinės funkcijos
Įvadas
Count (Skaičiuoti)
Sum (Sumuoti)
Min ir Max (Didžiausia ir mažiausia reikšmės)
Average (Vidurkis)
Round (Apvalinti)
Grupuoti pagal (I dalis)
Grupuoti pagal (II dalis)
Having sąlyga
Santrauka
4 skyrius: Kelios lentelės
Įvadas
Lentelių sujungimas rankiniu būdu
Lentelių sujungimas
Inner Join (Vidinė jungtis)
Left Join (Kairioji jungtis)
Pirminis raktas ar išorinis raktas?
Kryžminis jungimas
Union (Bendrinti)
With (Su)
Santrauka

Aprašymas

Reikalavimai

  • Kompiuteris
  • Interneto ryšys

Apie lektorių

Apžvalgos 941
Besimokantieji 368,440
Daug dalyvių
Kursai 13